Przyłącz się do nas!

Nie można zbudować silnej marki Złotowa bez poparcia jej idei przez mieszkańców. To mieszkańcy, a nie billboardy i spoty reklamowe, są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o mieście.

Pierwsze zebranie Kapituły Marki Złotów

22 czerwca odbyło się pierwsze zebranie Kapituły Marki Złotów. KMZ jest ciałem doradczym złożonym z przedstawicieli złotowskich organizacji pozarządowych, szkół oraz biznesu, którzy swoim doświadczeniem i autorytetem chcą wspomóc proces twórczy na najważniejszych etapach prac nad marką. Część warsztatową poświęciliśmy identyfikacji podstawowych kategorii interesariuszy miasta oraz głównych wartości wymiennych. Ustaliliśmy, co Złotów oferuje innym oraz od kogo i w jakim zakresie zależni są mieszkańcy Złotowa. Obecnie przygotowujemy spotkania konsultacyjne, na których przeprowadzona zostanie analiza SWOT miasta.

Pierwsze zebranie Kapituły Marki Złotów Pierwsze zebranie Kapituły Marki Złotów Pierwsze zebranie Kapituły Marki Złotów

Autor zdjęć: Janusz Justyna (portal pzl24.pl)

Aktualności