Przyłącz się do nas!

Nie można zbudować silnej marki Złotowa bez poparcia jej idei przez mieszkańców. To mieszkańcy, a nie billboardy i spoty reklamowe, są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o mieście.

SWOT. Konsultacje

7 lipca odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, podczas których analizowaliśmy silne i słabe strony Złotowa w trzech podstawowych obszarach: życie, gospodarka i rekreacja. Na koniec każdego spotkania omówiliśmy wpływ na rozwój miasta potencjalnych czynników zewnętrznych. Obie grupy za najważniejsze zagrożenie uznały potencjalne przyłączenie Złotowa do województwa środkowopomorskiego, gdyby takie powstało.

SWOT. Konsultacje SWOT. Konsultacje SWOT. Konsultacje

Aktualności