Przyłącz się do nas!

Nie można zbudować silnej marki Złotowa bez poparcia jej idei przez mieszkańców. To mieszkańcy, a nie billboardy i spoty reklamowe, są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o mieście.

Są powody do dumy

26 i 27 lipca przeprowadziliśmy warsztaty partycypacyjne z trzema grupami mieszkańców Złotowa, podczas których Olga Gałek z Fundacji MILA tworzyła katalog powodów do dumy. Warto je przypominać, bo współtworzą system wartości każdej silnej marki miejsca.

Aktualności